توضیحات و مشخصات محصول

دستگاه تراش سه میل و یا رومیزی

سنتر 360 میلی متر

طول 1000 میلی متر

گلویی 520 میلی متر

دارای سه نظام ، چهار نظام ، صفحه نظام

لینت ثابت و متحرک ، بوش گلویی و مرغک ،

پمپ آب صابون و چراغ هالوژن

وزن دستگاه 570 کیلو گرم

 


p3_MG_6335-min