• شماره تماس ۳۳۵۵۷۲۳۲-۰۲۱
 • ایمیل : reza@ahmadifard.com
 • دستگاه تراش باوجی

  ادامه

  دستگاه تراش باوجی

 • دستگاه تراش ۱ متر

  ادامه

  دستگاه تراش ۱ متر

 • دریل ستونی

  ادامه

  دریل ستونی

 • دستگاه تراش سه میل کایدا

  ادامه

  دستگاه تراش سه میل کایدا

 • اره نواری CNC

  ادامه

  اره نواری CNC

 • اره نواری BS260G برند TTMC

  ادامه

  اره نواری BS260G برند TTMC

 • اره نواریBS315G برند TTMC

  ادامه

  اره نواریBS315G برند TTMC

 • فرز ZX7550CW

  ادامه

  فرز ZX7550CW

 • دریل رادیال

  دریل رادیال

  ادامه دریل رادیال

  دریل رادیال

 • تراش سه میل C0636NX1000

  دستگاه تراش سه میل مدل C0636NX1000

  ادامه تراش سه میل C0636NX1000

  دستگاه تراش سه میل مدل C0636NX1000

 • فرز ویدا XZ6350ZS

  ادامه

  فرز ویدا XZ6350ZS

 • دریل رادیال

  ادامه

  دریل رادیال

 • اره نواری

  ادامه

  اره نواری

 • سنگ مغناطیس

  ادامه

  سنگ مغناطیس

 • دریل فرز

  ادامه

  دریل فرز

Top