توضیحات و مشخصات محصول

این نوع دریل رادیال های دارای مته مورس 4 و حداکثر قطر سوراخکاری 40 را دارا میباشند.

طول بازو در این سری 80 باشد. مدل های Z3040X8.1 ,  دو رقم انتهای مدل مشخصه طول بازو میباشد.

به طور معمول این سری دریل رادیال ها باید در مصارف کارگاهی کوچک مورد استفاده قرار گیرد که در غیر اینصورت موجب استهلاک و خرابی گیربکس و اجراء دیگر این محصول میباشد.