دریل ستونی Z5040

برند یانگ ژو سوپر

مته ۴۰

طراحی جدید ساختار محکم محدوده تغییر سرعت گسترده کارکرد اسان

انجام عملیات سوراخ کاری هم توسط موتور هم به صورت دستی

مجهزه به سیستم خنک کننده و مکانیسم قلاویز کار

سیستم محافظتی دیستگاه کاملا ایمن و قابل اطمینان