اره نواریCNC.BS-500G برند TTMC برش گرد ۳۵۰ میلیمتر و برش مستطیل ۵۰۰ میلیمتر 

گیره ها هیدرولیک ، فیدر ، زاویه کمان از هر دو طرف ، دارای سوفاله کش ، مدل ۲۰۲۰  آماده تحویل