در این مقاله  خاص ، مدل فازی اختلالات اسکلتی عضلانی اوپراتر های که بادستگاه تراش در گروه سنی  ۲۵تا ۳۵ سال کار کردن را برسی میکنیم . با کمک این مدل ، با پیش بینی MSD که ممکن است به دلیل انجام عمل بلند کردن مکرر در بدنشان رخ دهد ،راهکاری بیان شده برای راحت تر کردن اوپراتر . اکنون مدیریت می تواند  بالابر مناسبی را به اوپراتر بدهد تا احتمال بروز MSD به حداقل برسد که تا امروز نقطه ضعف بوده است ، زیرا محققان مختلف اثبات وقوع MSD را نشان دادند اما هرگز راه حل آن را ندادند.  بنابراین با این شبیه سازی هم مدیریت و هم اوپراتر در وضعیت برنده قرار دارند زیرا از سلامت عمومی اوپراتر مراقبت می شود و دلایل عدم حضور اوپراتر بطور قابل توجهی کاهش می یابد زیرا احتمال بروز MSD به حداقل می رسد.

منبع:  cscjournals.org