در جهت خدمات بهتر و سريع بيشتر لوازم یدکی و مصرفی در انبار این شرکت موجود میباشد و لوازم غیر مصرفی در اسرع وقت تهییه میگردد